Strona główna

- Straż Graniczna w Nowym Dworze


          

                    Placówkę SG w Nowym Dworze utworzono w dniu 22.02.1997r.
  Położona jest w odległości 6 km od linii granicy państwowej.
                   Ochrania odcinek granicy państwowej z Republiką Białoruś o długości 13.640 km 
  tj. od  zn.gr.nr 1718 (włącznie)  do zn.gr.nr 1695 (wyłącznie). Odległość do rejonu linii       
  rozgraniczenia z Placówką SG w Lipsku wynosi 6 km  i z Placówką SG w Kuźnicy 15 km.
                  Linia granicy państwowej przebiega w terenie lekko pagórkowatym
  w 90 % odkrytym po stronie RP, a po stronie RB częściowo zalesionym.
  Strefa działania placówki obejmuje obszar gmin Dąbrowa Białostocka,  Nowy Dwór, część 
  gminy Sidra i część gminy Kuźnica Białostocka.
 

                 Miejscowości przylegające do granicy państwowej:
                                                                                                         Dubnica Kurpiowska,
                                                                                                         Chworościany,
                                                                                                         Rogacze.

                  W ochronie granicy państwowej placówka współdziała z:
                                                                                                                  
Placówką SG w Lipsku
                                                                                                                   Placówką SG w Kuźnicy
                                                                                              Pododdziałami odwodowymi PoOSG
                                                                                                          Komendą Powiatowej Policji
                                                                                            w m. Sokółka i Dąbrowa Białostocka.

                                 Placówka współdziała z terenowymi organami administracji rządowej
                  i samorządu terytorialnego:
                                                                 
Radą Miasta Dąbrowa Białostocka,
                                                                  Radą Gminy Nowy Dwór.

 

                            W strefie działania placówki wśród zamieszkałej ludności
                  nieduży procent stanowią obywatele RP o narodowości białoruskiej
                  oraz wyznania islamskiego.

                    

     KLASA MUNDUROWA 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

          

    

                                                                              8 grudnia 2010 (środa)

            Kiedy wszyscy uczniowie uczestniczyli w pierwszej lekcji zostali zaproszeni na salę gimnastyczna , gdzie czekał na nas pan dyrektor wraz z panem chorążym Januszem Bielawskim, którzy oznajmili nam, że już za tydzień odbędzie się nasze ślubowanie. Wszyscy zostaliśmy ustawieni w kwadrat na całej szerokości sali i zaprezentowaliśmy swoje umiejętności z zakresu: baczność, spocznij. Następnie uczyliśmy się poprawnego odliczania, a także poprawnego wykonywania komendy baczność. Później pan chorąży ustawił nas w cztery szeregi po piętnaście kolumn i w takim oto ustawieniu odbyły się ćwiczenia z musztry, które trwały bardzo długo. Po całym dniu ćwiczeń pan Janusz podziękował nam za ćwiczenia i wszyscy opuściliśmy salę gimnastyczną.

                                                                                                                     9 grudnia 2010 (czwartek)

 Następny dzień przygotowań do naszego ślubowania. Pan chorąży oznajmił nam, że dzisiaj odbędzie się „selekcja” do specjalnej szesnastki, która wstąpi na salę wraz ze sztandarem szkoły. Zostaliśmy ustawieni tak samo jak poprzedniego dnia i pan Janusz wywoływał kolejne szeregi, przy czym wydawał różne komendy i odnotowywał osoby, które będą wchodzić wraz ze sztandarem.  Po wywołaniu wszystkich pan chorąży przeczytał osoby wybrane do specjalnej szesnastki i poprosił by osoby wyróżnione przyszły następnego dnia w mundurach. Po zbiórce końcowej wróciliśmy na lekcję.

                                                                                                                    10 grudnia 2010 (Piątek)

Tego dnia odbyła się zbiórka dla osób wyróżnionych. Wszyscy stawiliśmy się na salę o godzinie 8:15. Zostaliśmy ustawieni w kolumnę  czwórkową. Następnie pan Bielawski wydawał komendy
 takie jak: baczność, spocznij, pokryj wyrównaj itp. Później uczyliśmy się poprawnie wchodzić na salę za sztandarem i pan chorąży powiedział, że po ćwiczeniach z musztry sześć osób będzie mogło jechać do Nowego Dworu do harcówki po siatki wojskowe oraz po plandeki, które posłużą do dekorowania sali gimnastycznej. Wybór szczęśliwej szóstki odbył się poprzez egzamin. Każdy z nas występował na środek i wykonywał podane komendy. Ostatecznie wybór osób odbył się poprzez grę w marynarza. Więc udaliśmy się do Nowego Dworu do harcówki, gdzie były siatki i plandeki, które pomagaliśmy zanieść do samochodu. Następnie pomagaliśmy aż do godziny 17:45 dekorować salę razem z panem  Januszem Bielawskim.

                                                                                                                                  13 grudnia 2010 (poniedziałek)

         Ostatni dzień przygotowań do ślubowania. Zaraz po pierwszej lekcji udaliśmy się na salę gimnastyczną, gdzie znów czekał na nas pan chorąży Janusz Bielawski. Ustawiliśmy się tak jak poprzednio i pan chorąży powiedział, że tak będziemy stać na ślubowaniu. Wyróżniona szesnastka ćwiczyła dokładnie jak ma wejść na salę, a później całość ćwiczyła musztrę. Po ćwiczeniach musztry pan chorąży podzielił nas na pięć zespołów i poprowadził zawody sportowe. Wszystkie drużyny zaciekle ze sobą walczyły. Po zaciętych zawodach sportowych pan chorąży przeprowadził taka zabawę jak głuchy telefon i okazało się,
 że z przekazywaniem wiadomości mamy problemy;) Zaraz potem podjęliśmy naukę poprawnych pompek oraz przysiadów wojskowych. Po całym dniu ćwiczeń i zabaw po zbiórce końcowej opuściliśmy
salę gimnastyczną.

                                                                                                          14 grudnia 2010 (wtorek)

            No i mamy ślubowanie. O godzinie ósmej wszyscy stawiliśmy się pod salę czekając aż osoby, które występują w pokazie sztuk walki przeprowadza próbę. Po krótkiej próbie zjawił się  starszy chorąży sztabowy  Janusz Bielawski i zaczęliśmy próbę generalną. Najpierw specjalna szesnastka powtórzyła sobie jak ma wejść za sztandarem, później zrobiliśmy próbę z pokazu sztuki walki a na koniec przeprowadziliśmy próbę z występu artystycznego, gdzie grałam na akordeonie, a moja koleżanka na gitarze.
Po jeszcze kilku próbach wybiła godzina 12:00, czyli w samo południe wszyscy już staliśmy w szeregach i czekaliśmy na przyjazd osobistości z Powiatu sokólskiego oraz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, Placówki SG w Nowym Dworze, Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej i wielu innych dostojnych gości.
 I zaczęło się.
Wszyscy jak jeden mąż słuchaliśmy jak pan dyrektor naszej szkoły Jarosław Budnik przywitał wszystkich gości,
wręczył podziękowania i oddalał głos panu chorążemu Januszowi Bielawskiemu,
który przeprowadził nasze ślubowanie i całą uroczystość.

         Po podpisaniu umowy pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Białostockiej a Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej, odbył się pokaz sztuk walki. Najpierw pokazaliśmy podstawowe ciosy, później trener Tomasz Leszkowicz
wraz ze swoimi podopiecznymi pokazał imponujący pokaz samoobrony, a na koniec rozbiliśmy kilka desek. Zaraz po pokazie sztuk walki odbył się występ artystyczny, gdzie wraz z moimi kolegami i koleżankami zaśpiewałam pieśni wojskowe
takie jak: „My, Pierwsza Brygada”, „Maszerują Strzelcy”, oraz „Serce w plecaku”. Po naszym występie na zakończenie Pan dyrektor szkoły podziękował wszystkim przybyłym gościom, życzył nam powodzenia i zaprosił wszystkich na talerz wojskowej grochówki. A my jako pełnoprawni uczniowie klasy mundurowej mogliśmy z dumą wrócić do domu.

                                Małgorzata Serowiecka - uczennica klasy mundurowej         korekta admin

 

 PRZYGOTOWANIA
 

   

ŚLUBOWANIE

            

POKAZY SPRZĘTU, DOŻYNKI GMINY DĄBROWA BIAŁOSTOCKA W ZWIERZYŃCU WIELKIM wrzesień 2009

2 DĄBROWSKA DRUŻYNA HARCERSKA ASTAT NA PLACÓWCE

WSPÓŁPRACA Z KOMISARIATEM POLICJI
Z DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ

      BEZPIECZNE FERIE 2008      

PREZENTACJA

ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWYM DWORZE