STRONA GŁÓWNA

STRONA GŁÓWNA                                                                                                                                                                                 STRONA GŁÓWNA

  UWAGA !!!   
UWAGA !!! UWAGA !!

------------------------------------------------

ZBIÓRKI  Harcerzy 

ZBIÓRKI DRUŻYNY ODBYWAJĄ SIĘ RAZ W MIESIĄCU
------------------------------------------------

ZBIÓRKI ZASTĘPÓW ODBYWAJĄ SIĘ
W PONIEDZIAŁKI I PIĄTKI W HARCÓWCE O GODZINIE 14:40

------------------------------------------------
DZIAŁANIA HARCERZY

------------------------------------------------
   Najbliższe obowiązkowe działania:
  Warta wielkanocna
odpowiedzialna druhna Eliza
  Spotkanie z Komendantem Chorągwi (29.04)    
 
odpowiedzialne druhny Julita i Ula
  Biała niedziela (11.05)
odpowiedzialne druhny Julita i Ula
  Spotkanie z Biskupem w harcówce (15.05)
odpowiedzialna 
  druhna Eliza

------------------------------------------------

Czuwaj!
Harcerskie podziękowanie druhnom i druhom za generalne wiosenne porządki harcówki na dzisiejszej zbiórce:
1. Patryk Sak
2. Mateusz Sak
3. Piotr Borys
4. Klaudia Raszkiewicz
5. Karolina Raszkiewicz
6. Ewa Horosz
7. Agnieszka Pawłowska
8. Paulina Andrukiewicz
9. Karolina Soroka
10. Karolina Sienkiewicz
11. Natalia Kołodziejczyk
12. Gabrysia Huterska

Przybocznym za omówienie bieżących potrzeb i działań
13. Eliza Krzywicka
14. Julita Sulima
15. Ula Tomaszewska

  

  

   STRONA GŁÓWNA

                 

 

 Admin  14 kwietnia 2014 20:44:49

---------------------------------------------

   

               

Uwaga Zuchy!!!    

 

 

----------------------------------------------         
 

         

              
ZAPRASZAMY

STRONA GŁÓWNA

 Admin  14 kwietnia 2014 20:44:49
                                             

                                                                                                 Strona główna

                                    PRÓBA HARCERKI /HARCERZA
Karta próby w 4 NOWODWORSKIEJ DRUŻYNIE HARCERSKIEJ SŁUŻBY GRANICZNEJ
                                                                          ZŁOTE LWY

Rozpoczęta dnia  ………………………………………..

 

Imię i nazwisko

 

 

 

Staram się zasłużyć na miano harcerki/harcerza. Chcę poznać harcerstwo   
  i dostosować się do jego wymagań, określonych w prawie
 i Przyrzeczeniu Harcerskim. Chcę przebywać w zastępie i drużynie.

Lp.

                                         wymaganie

                                            podpis

1.

Umiem powiedzieć kim według mnie jest harcerz opierając się na Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Przestrzegam  ich w swoim życiu.

 

2.

Znam i rozumiem symbolikę krzyża Harcerskiego i lilijki.

 

3.

Czynnie uczestniczę w życiu drużyny. Staram się dobrze wykonywać swoje zadania. Założę segregator, w którym posiadam śpiewnik i pomocne materiały

 

4.

Znam hymn harcerski i potrafię go zaśpiewać.

 

5.

Uczestniczę w zbiórkach drużyny.

 

6.

Wykonałem z drużyną przynajmniej jedno zadanie zespołowe.

 

7.

Znam nazwę drużyny, potrafię opisać logo drużyny.

 

8.

Potrafię zachować się przy ognisku harcerskim.

 

9.

Znam kilka piosenek harcerskich i potrafię je zaśpiewać.

 

10.

Jestem dobrym uczniem,  moje zachowanie  na lekcjach i przerwach jest wzorem dla innych dzieci.

 

11.

Wezmę udział w nocce w harcówce lub obozie

 

12.

Opanowałem  podstawowe elementy musztry (prawidłowa pozycja zasadnicza, zwroty, zameldowanie się, kroki marszowe, zasady marszu)

 

13.

Znam nazwę drużyny, imię i nazwisko drużynowego, przybocznego, zastępowego
i wiem, jak się z nimi skontaktować.

 

14.

Skompletowałem mundur i prawidłowo go noszę.

 

Obietnicę realizowania próby                                                                                                                                                                          Próbę zakończono

potwierdzam własnym podpisem                                                                                                                                                 (data i  podpis opiekuna próby)

 

………………………………………………………………                                                                                                      
  
                                                                                                                                                                                                                                                  ………………………………………………………….          
            
STRONA GŁÓWNA
                       


 

 LP

    DATA

  STAN LICZNIKA

 LP

    DATA

     STAN LICZNIKA

 LP

   DATA

  STAN LICZNIKA

 1.

 04.12.2009 

 4491

24  05.05.2010 7527 47 27.02.2011 11627

 2.

 09.12.2009

 4615

25 10.05.2010 7624 48 23.03.2011 11840

 3.

11.12.2009

 4660

26 16.05.2010 7697 49 11.04.2011 12050

 4.

16.12.2009

 4763

27 26.05.2010 7773 50 29.06.2011 12655

 5.

21.12.2009

 4866

28 13.06.2010 8127 51 28.07.2011 12838

 6.

24.12.2009

 4925

29 26.07.2010 8550 52 13.09.2011 13098

 7.

31.12.2009

 5055

30 13.08.2010 8704 53 23.10.2011 13325
 8. 02.01.2010  5109 31 04.09.2010 8928 54 27.11.2011 13582
 9. 07.01.2010  5230 32 10.09.2010 8993 55 07.12.2011 13650
10. 10.01.2010  5300 33 15.09.2010 9041 56 27.12.2011 13805
11. 17.01.2010  5428 34 23.09.2010 9191 57 07.01.2012 13885
12. 03.02.2010  5800 35 27.09.2010 9248 58 13.01.2012 13953
13. 07.02.2010  5860 36 02.10.2010 9304 59 29.02.2012 14366
14. 19.02.2010  6033 37 27.10.2010 9702 60 01.04.2012 14641
15. 23.02.2010 6154 38 17.11.2010 9985 61 11.06.2012 15013
16. 01.03.2010 6358 39 21.11.2010 10070 62 21.06.2012 15082
17 14.03.2010 6603 40 24.12.2010 10627 63 24.06.2012 15105
18 26.03.2010 6764 41 06.01.2011 10804 64 29.12.2012 16050
19 30.03.2010 6807 42 19.01.2011 10965 65 24.01.2013 16291
20 31.03.2010 6830 43 21.01.2011 10997 66 26.02.2013 16587
21 11.04.2010 7066 44 26.01.2011 11143 67 01.03.2013 16613
22 20.04.2010 7261 45 04.02.2011 11279 68 14.03.2013 16738
23   22.04.2010

7302

46 21.02.2011 11540 69 28.04.2013 16938

 

 LP

    DATA

  STAN LICZNIKA

 LP

    DATA

     STAN LICZNIKA

 LP

   DATA

  STAN LICZNIKA

 70

07.11.2013 17603 24     47    

 71

16.12.2013 17739 25          

 3.

03.03.2014 18036 26          

 4.

14.04.2014 18162 27          

 5.

14 kwietnia 2014 20:44:49 28

 6.

    29          

 7.

    30          
 8. 31
 9.     32          
10.     33          
11.     34          
12.     35          
13.     36          
14.     37          
15.     38          
16.     39          
17     40          
18     41          
19     42          
20     43          
21     44          
22     45          
23     46          

STRONA GŁÓWNA

 

 Admin  14 kwietnia 2014 20:44:49

Strona główna                                                                                            Strona główna                                                                                  Strona główna