a9f6a156cf[1].jpgNowy Dwór

Woj. Podlaskie  

                                                                                                                                   

           
              ... Część gminy Nowy Dwór leży bezpośrednio w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Odwiedzający
   jej teren turyści chętnie kierują się w okolice kolonii Talki, gdzie swój początek bierze rzeka Biebrza.
   Nowy Dwór graniczy z gminami: Dąbrowa Białostocka, Sidra, Kuźnica, Lipsk, zaś jej wschodni odcinek stanowi  
   granica państwa z Republiką Białoruś.
            Głównym źródłem utrzymania miejscowej ludności jest rolnictwo. Ze względu na brak przemysłu oraz 
   występującą na tym obszarze tradycyjną kulturę rolną, teren gminy nadaje się znakomicie do produkcji 
   ekologicznie zdrowej żywności.  Nowy Dwór, zwany w XVI wieku Białym Dworem (a także Nowym Miasteczkiem),
   powstał jako dwór gospodarski w wyniku kolonizacji puszczy między Biebrzą a Brzozową. W 1504 r. król      
   Aleksander Jagiellończyk ufundował tu kościół p.w. Jana Chrzciciela. Zadaniem Nowego Dworu - leżącego
   u przeprawy przez Biebrzę, przy drodze z Grodna - była obsługa skolonizowanej Puszczy Nowodworskiej.
             W 1578 r. otrzymał on prawa miejskie magdeburskie. XVIII wiek to okres, kiedy miasto było siedzibą Sądu 
   Powiatowego. W 1807 r. włączono je do Rosji. Prawa miejskie utracił Nowy Dwór w 1934 r. Strategiczne znaczenie
   dla obecnego rozwoju gminy oraz terenów całej Ziemi Sokólskiej miałoby otwarcie przejścia granicznego
   z Białorusią w Chworościanach - oddalonych od Grodna o zaledwie 7 kilometrów. Zamierzenie takie stara się 
   zrealizować lokalny samorząd. Początkowo byłoby to przejście dla pieszych, które stopniowo uległoby
   poszerzeniu   o ruch samochodowy. Dzięki przepięknym terenom wypoczynkowym, gmina Nowy Dwór posiada 
   dogodne warunki do rozwoju turystyki i agroturystyki, a fakt ów jest dostrzegany przez coraz liczniejsze
   grono przyjezdnych.

Nasza Mała Ojczyzna…

 

Z LOTU PTAKA

 

BUDYNKI

 

NASZA BIEBRZA

\

POMNIKI