Strona główna

- Kontakt -

                                               

 
 

 

Admin:   januszek150@wp.pl


ADRES POCZTOWY

     Zespół Szkół w Nowym Dworze  

16-205 Nowy Dwór
ul Kolejowa 2

4 NOWODWORSKA DRUŻYNA
 HARCERSKIEJ SŁUŻBY GRANICZNEJ
ZŁOTE LWY

 

                             Wychowanie harcerskie polega 
                 na kształtowaniu właściwych  postaw  młodzieży.
                        Jeden z punktów prawa harcerskiego mówi,
                 że harcerz nie pali papierosów i nie pije alkoholu.
                Przynależność do harcerstwa  i działalność w tej
                organizacji da  dzieciom  i młodzieży możliwość 
               efektywnego spędzania wolnego czasu, wspólnie z kolegami.      
                       Harcerstwo przygotuje ich do pełnienia w życiu   
               określonych ról społecznych. Wspomoże  również rodziców
               i szkołę w procesie wychowawczym poprzez wskazywanie  
               pozytywnych wzorców i zachowań.

23:07    2009-04-09